Plus Size

919.0 Lei

W500 Pro Magenta

899.0 Lei

PRO40 Magenta

589.0 Lei

Starlet

349.0 Lei

Womanizer Premium

899.0 Lei

Womanizer Inside Out

899.0 Lei

Womanizer Classic

629.0 Lei

Womanizer Duo
Womanizer Duo

979.0 Lei 999.0 Lei